Check-in / out 

 • Check in: od 14:00 hod. v den příjezdu
 • Check out: nejpozději ve 12:00 hod. v den odjezdu

Časné příjezdy a pozdní odjezdy

Časný příjezd – Early Check-in

 • Pokud přijedete brzy ráno a chtěli byste okamžitý přístup ke svému pokoji, doporučujeme 
  rezervovat si předchozí noc.
 • Služba se poskytuje v závislosti na dostupnosti pokojů a cena může být podle toho upravena.

Pozdní odjezd – Late Check-out

 • Pokud chcete zůstat na pokoji do doby Vašeho odjezdu, doporučujeme zakoupit si další noc.
 • Check-out od 12:00 do 17:00 hod. - 50 % Vaší ceny pokoje.
 • Check-out po 17:00 hod. - 100% Vaší ceny pokoje.
 • Služba se poskytuje v závislosti na dostupnosti pokojů a cena může být podle toho upravena.

Garantovaná rezervace

 • Při rezervaci bude požadována platná kreditní karta.
 • Management hotelu si vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv rezervaci i bez upozornění, pokud sám zjistí nebo obdrží oznámení o podvodu nebo nedovolené činnosti spojené s uskutečněním celé platby.

Děti na pokoji:

 • Dítě do 5-ti let zdarma v postýlce nebo posteli rodičů
 • Dítě od 5-ti let příplatek 24 EUR

Stížnosti či připomínky:

 • Spokojenost Vás, našich hostů, bereme velmi vážně. Každá stížnost nebo komentář týkající se pobytu v našem hotelu byste měli již během Vašeho pobytu směrovat na recepci hotelu tak, abychom je mohli okamžitě řešit.
 • Problémy, které nemohou být vyřešeny na místě, by měly být podány písemně hotelovému manažerovi na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Obecné informace a pravidla:

 • Přestože vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili přesnost informací obsažených v on-line nabídkách,
  nemůžeme převzít odpovědnost za případné chyby nebo opomenutí třetích stran a vyhrazujeme si právo změnit,
  doplnit, anebo zrušit jakoukoliv rezervaci, informaci nebo nabídku on-line, a to kdykoliv.
 • Hotel BRIONI neručí za cenné věci ponechané na pokoji. Uzamykatelný trezor je k dispozici 
  na pokoji nebo v recepci hotelu.
 • V případě, že host ubytovací službu přímo neobjednal, ale využívá ji, přistupuje tímto
  ve smyslu ust. § 1892 obč. zák., k závazku k zaplacení ceny za ubytování a všem souvisejícím závazkům.
  Host se zavazuje uhradit veškeré závazky vyplývající z poskytnuté ubytovací služby včetně služeb souvisejících,
  zejména útrata v hotelovém baru, parkovné, minibar, za ztrátu nebo poškození klíče/čipu, atd.. 
  V případě poskytnuté záruky za zaplacení služeb poskytnutých ubytovatelem (hotel)
  nebo placení bankovní kartou host výslovně souhlasí, aby cena služeb byla stažena
  z bankovní karty hosta nebo jiné poskytnuté záruky.
 • V pokojích i v ostatních prostorách hotelu vyjma míst k tomu přímo určených (bar, terasa, balkon) je zakázáno kouření.
  Pokud ubytovaný host poruší svou povinnost užívat ubytovací prostor a přijímat služby s ubytováním spojené řádně
  (zejména ruší noční klid 22:00 – 6:00 hod, chová se nevhodně, obtěžuje ostatní hosty hotelu, porušuje zákaz kouření
  v prostorách hotelu, poškozuje hotel a jeho vybavení), je ubytovatel oprávněn dát ubytovanému okamžitou výpověď,
  přičemž forma výpovědi může být i ústní. Pokud se porušení povinnosti nedopustí sám ubytovaný, ale pouze osoby,
  které spolu s ním ubytovací prostor užívají, má to pro ubytovaného stejné důsledky, jako by se porušení povinnosti
  dopustil přímo ubytovaný. Za každé takovéto porušení povinnosti vzniká ubytovateli právo požadovat po ubytovaném
  zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 EUR.