Informacje o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych i prawach podmiotów danych

 • w celu spełnienia swoich obowiązków przez spółkę GOLDEN GASTRO SERVICE s.r.o. - wynikających z ustawy nr 101/2000 Dz.U. Republiki Czeskiej, o ochronie danych osobowych, pozwalamy sobie jako administrator przetwarzający Państwa dane informować o szczegółach ich przetwarzania i Państwa prawach związanych z ich przetwarzaniem. Spółka GOLDEN GASTRO SERVICE s.r.o. przetwarza Państwa dane osobowe tylko w celu realizacji zamówień, rezerwacji, zawierania i dotrzymywania umów dotyczących oferowanych i świadczonych usług oraz w przypadkach nałożonych przez ustawę, w szczególności przez ustawę o opłatach lokalnych w celu pobierania opłaty za pobyt sanatoryjny lub rekreacyjny lub opłaty za zakwaterowanie i ustawę o pobytu obcokrajowców, gdzie udzielenie danych osobowych jest obowiązkowe.

 • W wyżej wspomnianych przypadkach, spółka GOLDEN GASTRO SERVICE s.r.o., zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 2 lit. a), b) a e) ustawy nr 101/2000 Dz.U. Republiki Czeskiej, o ochronie danych osobowych, jest uprawniona przetwarzać Państwa dane osobowe, również bez Państwa zgody.

 • Dane osobowe są przetwarzane tylko w zakresie wymaganym przez ustawę lub w zakresie niezbędnie koniecznym, zawierają podstawowe dane kontaktowe i dane identyfikacyjne osoby fizycznej. Spółka GOLDEN GASTRO SERVICE s.r.o. przetwarza dane, jako administrator, ewentualnie są one przetwarzane przez jej umowne firmy przetwarzające, w sposób zautomatyzowany lub w inny sposób. Wszelkie osoby, które są w kontakcie z danymi osobowymi, są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie danych osobowych i o środkach bezpieczeństwa w zakresie ich ochrony. Ich obowiązek trwa również w przypadku zakończenia stosunku prawnego ze spółką GOLDEN GASTRO SERVICE s.r.o., ewentualnie z jej umowną osobą przetwarzającą dane.

 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, spółka GOLDEN GASTRO SERVICE s.r.o. pozwala sobie zapoznać Państwa z przysługującymi prawami związanymi z przetwarzaniem, mianowicie chodzi o:
  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo do skorygowania danych osobowych; 
  • prawo do wyjaśnień i usunięcia powstałego stanu w przypadku, że dochodzi do
   przetwarzania danych osobowych niezgodnie z ustawą;
  • prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia ujmy majątkowej, jeżeli dojdzie do ich
   powstania w następstwie przetwarzania danych osobowych;

 • Zasady korzystania z plików cookies

  Strona internetowa GOLDEN GASTRO SERVICE s.r.o. korzysta z plików cookies, czymż są małe pliki danych, które znajdują się w Państwa komputerze lub urządzeniu przenośnym i są zapisywane w przeglądarce internetowej podczas odwiedzin strony internetowej. Cookies są używane w celu ustawienia zawartości stron i optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Również są wykorzystywane do wytworzenia anonimowych, zbiorowych i statystycznych danych, które pomogą analizować, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z wykorzystywaniem plików cookies, mogą je Państwo za pomocą Państwa przeglądarki odrzucić lub opuścić naszą stronę. Ograniczenie korzystania z plików cookies może mieć wpływa na niektóre funkcje, które są istotne do optymalnego funkcjonowania stron internetowych.