Check-in / out 

 • Check in: od 14:00
 • Check out: nejpozději v 11:00

Časné příjezdy a pozdní odjezdy

Časný příjezd – Early Check-in

 • Pokud přijedete brzy ráno a chtěli byste okamžitý přístup ke svému pokoji, doporučujeme 
  rezervovat si předchozí noci.
 • Služba se poskytuje v závislosti na dostupnosti pokojů

Pozdní odjezd – Late Check-out

 • Podobně pro pozdní odjezdy, rezervace další noci zaručí přístup do pokoje až do odjezdu
  (ceny mohou být upraveny v závislosti na dostupnosti pokojů)
 • 11:00 do 17:00 check-out: 50 % Ceny pokoje
 • Po 17:00 check-out: 100% ceny pokoje

Garantovaná rezervace

 • Při rezervaci bude požadována platná kreditní karta
 • Při příjezdu bude vyžadována stejná platební karta, jaká byla uvedena při rezervaci
 • Management si vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv rezervaci bez upozornění, pokud obdržíme
  oznámení o podvodu nebo nedovolené činnosti spojené s uskutečněním celé platby

Děti na pokoji:

 • Dítě do 5ti let zdarma v postýlce nebo posteli rodičů
 • Dítě od 5ti let příplatek 24euro

Stížnosti či připomínky:

 • Spokojenost Vás, našich hostů, bereme velmi vážně. Každá stížnost nebo komentář týkající se
  pobytu v našem hotelu byste měli již během Vašeho pobytu směrovat na recepci hotelu, tak
  abychom je mohli okamžitě řešit.
 • Problémy, které nemohou být vyřešeny na místě by měly být podány písemně hotelovému
  manažerovi na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Obecné informace a pravidla:

 • Přestože vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistila přesnost informací obsažených v on-line nabídkách,
  nemůžeme převzít odpovědnost za případné chyby nebo opomenutí třetích stran, a vyhrazujeme si právo změnit,
  doplnit, nebo zrušit jakoukoliv rezervaci, informaci nebo nabídku on-line a to kdykoliv.
 • Hotel BRIONI neručí za cenné věci ponechané na pokoji. Uzamykatelný trezor je k dispozici 
  na pokoji nebo v recepci hotelu.
 • V případě, že host ubytovací službu přímo neobjednal, ale využívá ji, přistupuje tímto
  ve smyslu ust. § 533 obč. zák. k závazku k zaplacení ceny za ubytování a všem souvisejícím závazkům.
  Host se zavazuje uhradit veškeré závazky vyplývající z poskytnuté ubytovací službyvčetně služeb souvisejících,
  zejména útrata v hotelovém baru, parkovné, minibar, za ztrátu nebo poškození klíče/čipu, atd.
  V případě poskytnuté záruky za zaplacení služeb poskytnutých ubytovatelem (hotel)
  nebo placení bankovní kartou host výslovně souhlasí, aby cena služeb byla stržena
  z bankovní karty hosta nebo jiné poskytnuté záruky.
 • V pokojích i v ostatních prostorách hotelu vyjma míst k tomu přímo určených (bar, terasa, balkon) je zakázáno kouření.
  Pokud ubytovaný poruší svou povinnost užívat ubytovací prostor a přijímat služby s ubytováním spojené řádně
  (zejména ruší noční klid 22:00 – 6:00, chová se nevhodně, obtěžuje ostatní hosty hotelu, porušuje zákaz kouření
  v prostorách hotelu, poškozuje hotel a jeho vybavení), je ubytovatel oprávněn dát ubytovanému okamžitou výpověď,
  přičemž forma výpovědi může být i ústní. Pokud se porušení povinnosti nedopustí sám ubytovaný, ale pouze osoby,
  které spolu s ním ubytovací prostor užívají, má to pro ubytovaného stejné důsledky, jako by se porušení povinnosti
  dopustil přímo ubytovaný. Za každé takovéto porušení povinnosti vzniká ubytovateli právo požadovat po ubytovaném
  zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 EUR.